نیروگاه سیکل ترکیبی ویس (کلاس F)

نیروگاه سیکل ترکیبی ویس (کلاس F)

نوع پروژه : نیروگاه های سیکل ترکیبی

محل پروژه : استان خوزستان- توابع شهر اهواز-شهر رامین

کارفرما : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

محدوده این پروژه عبارت است از طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، حمل به سایت، نصب، تست و راه‌اندازی ۲ واحد توربو ژنراتور گازی به ظرفیت اسمی ۳۰۷ مگاوات به همراه ۱ واحد توربین و ژنراتور بخار به ظرفیت ۲۹۲ مگاوات، جمعاً به ظرفیت تقریبی ۸۸۴ مگاوات در شرایط ایزو، همراه با مشترکات مربوطه.

ویژگی ها

۹۰۶

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

۱

تعداد واحدهای بخار

۲ واحد گازی (یک بلوک سیکل ترکیبی)

تعداد واحدهای برق

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

آغاز عملیات اجرایی

وضعیت اجرا

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه