برگزاری همایش شبکه ارتباط با مشتریان گروه مپنا

به اطلاع می رساند در روز دوشنبه مورخ  ۱۹/۰۲/۱۴۰۱  همایشی با هدف توجه ویژه به مبحث مشتری مداری از سوی مدیریت ارتباطات و بازار مپنا در محل سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی با حضور اعضای شبکه مدیریت ارتباط با مشتریان گروه مپنا برگزار گردید.

در این نشست آقایان مهندس ملایری (مدیر ارتباطات و بازار مپنا)، دکتر عربگری (مدیر ارتباط با مشتریان مپنا) و دکتر شهرزاد (مدیر برنامه ریزی راهبردی گروه مپنا) به ارایه مطالب پرداختند و نتایج ارزیابی رضایت کارفرمایان شرکت ها به تفکیک بخشهای مختلف گروه مپنا ارایه گردید.

در پایان از شرکت های برتر از جمله شرکت توسعه ۳ به دلیل توجه ویژه و اهتمام به موضوع مشتری مداری تقدیر بعمل آمد و جوایزی به رسم یادبود به نماینده ارتباط با مشتریان شرکت اعطاء گردید.