پروژه های نفت و گازی

پروژههای نفت و گازی یکی از تخصص‌های کلیدی شرکت مپنا توسعه سه می‌باشد و این شرکت با احداث چندین مجتمع یوتیلیتی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (فاز یک، پتروشیمی مبین، فاز ۱۵ و ۱۶)، پتروشیمی دماوند، تجارب بسیار موفقی در حوزه‌های طراحی مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی این قبیل پروژه‌ها دارد.
این شرکت با ثابت نمودن تواناییهای خود در حوزههای مختلف، پروژههای تولیدی برق و بخار کارفرمایانی همچون پتروشیمی نگین مکران را نیز در کارنامه خود دارد.
همچنین این شرکت با احداث سامانههای تبدیل فشار محلی و اصلی با فشارهای مختلف  و خطوط انتقال گاز در پروژههای گناوه، مبین، متمرکز پارس جنوبی، پتروشیمی دماوند، مکران و قشم امکان انجام تمامی پروژههای تقلیل و تقویت فشار را نیز دارد.