تمدید گواهینامه

تمدید گواهینامه

تاریخ خبر: 1396/07/30

تمدید گواهینامه

تمدید گواهی‌نامه‌هایISO 9001:2008  ، OHSAS 18001:2007 ، ISO 14001:2004  و HSE-MS  شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3) در مورخ 96/07/30 توسط موسسه  TUV NORD  انجام گردید.