ارتقاء گواهینامه‏های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ارتقاء گواهینامه‏های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

تاریخ خبر: 1397/06/14

ارتقاء گواهینامه‏های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

صدور گواهینامه‏های ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015، اخذ گواهینامه مجدد HSE-MS و تمدید گواهی‌نامه‌  OHSAS 18001:2007، شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3) در مورخ 1397/06/12 توسط موسسه  TUV NORD  انجام گردید.