معرفی دانشکاران برتر دوره تابستان 1397

معرفی دانشکاران برتر دوره تابستان 1397

تاریخ خبر: 1397/07/25

معرفی دانشکاران برتر دوره تابستان 1397

دانشکاران برتر دوره تابستان 1397 که دروس آموخته آنها در کار گروه مدیریت دانش مورد تائید قرار گرفته و امتیاز B را کسب نموده است، معرفی می‏گردند.

 

دانشکار برتر

عنوان درس آموخته

امتیاز

حسین اردکانی

نصب ساپورت‏های توربین و ژنراتور کلاس F

B

سعید کیا

فرآیند ثبت، ارسال، اخذ و مشاهدۀ رسیدهای نامه‌های صادره، در دبیرخانه

B