راه اندازی اولین واحد آب شیرین کن پروژه برق و آب قشم

راه اندازی اولین واحد آب شیرین کن پروژه برق و آب قشم

تاریخ خبر: 1392/11/16

راه اندازی اولین واحد آب شیرین کن پروژه برق و آب قشم

مقارن با ساعت 19:30 روز چهارشنبه مورخ 16/11/92 واحد اول آب شیرین کن گروه مپنا در پروژه تولید همزمان برق و آب جزیره قشم به تولید رسید. فناوری تولید آب شیرین در این پروژه به روش MED است و از مزیت ساخت داخل بهره می برد.