برگزاری جلسه آشنایی با کارفرمای محترم پروژه اندیمشک 3

برگزاری جلسه آشنایی با کارفرمای محترم پروژه اندیمشک 3

تاریخ درج خبر: 1399/10/02

برگزاری جلسه آشنایی با کارفرمای محترم پروژه اندیمشک 3

با عنایت به امضا قرارداد اندیمشک 3 با شرکت نیروگاهی نیرو تراز پی ریز  در تاریخ 25 آذر ماه  با گروه مپنا و ابلاغ مسئولیت اجرای این پروژه به شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا  توسعه 3 ، جلسه ای با حضور کارفرمای محترم جناب آقای مهندس رضوی ،  مشاور کارفرما (شرکت مشاور نیرو ) جناب آقای مهندس روهینا و همکاران محترم بخش بازاریابی و فروش بخش برق مپنا  در شرکت برگزار و ضمن آشنایی و معرفی توانامندیها و سوابق اجرایی شرکت،  طرفین تصمیمات اولیه جهت تسریع در شروع کار پروژه اتخاذ نمودند .