پست AIS/GIS

پست AIS/GIS

پست AIS/GIS

پست برق ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را به وسیله ترانسفورماتور به مقادیر بالاتر یا پایین‌تر تغییر می‌دهد. توان الکتریکی می‌تواند از میان شمار زیادی پست بین نیروگاه و مصرف‌کننده (توانگیر) بگذرد و ولتاژ آن در طول مسیر بارها تغییر کند.

ولتاژ تولیدی ژنراتورها بعلت محدودیت هایی که در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و برای انتقال اقتصادی قدرتهای زیاد به فواصل طولانی لازم است که ولتاژ آنها افزایش یابد. بنابراین معمولاً در نیروگاه‏های بزرگ که از مراکز مصرف دور می‏باشند، لازم است پستهایی به منظور تبدیل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (که مقدار آن بستگی به فاصله و قدرت انتقالی دارد) احداث گردند. به این پست‏ها که وظیفه افزایش ولتاژ تولیدی را دارند پست‏های افزاینده می‏گویند. سازه‏های پست برق که از ترانسفورماتورهای افزاینده بهره می‌گیرند، موجب افزایش ولتاژ و به این ترتیب کاهش جریان می‌شوند، در حالیکه پست‌هایی که از ترانسفورماتورهای کاهنده بهره می‌گیرند، ولتاژ را کاهش داده و جریان را افزایش می‌دهند.

یکی دیگر از توانمندی‏های شرکت توسعه 3 احداث پست‏های (GIS(Gas-Insulated Substation و (AIS(Air-Insulated Substation جهت انتقال برق تولیدی نیروگاه‏ها می‏باشد، از آن جمله می‏توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • پروژه  پست 132 کیلوولت يوتيليتي مبين (طرح اولیه و توسعه پست)
  • پروژه پست 400 کیلوولت نیروگاه گازی جنوب اصفهان
  • پروژه پست 132 کیلوولت نیروگاه برق و بخار فجر 2
  • پروژه پست 132 کیلوولت شماره 1 نیروگاه متمركز پارس جنوبي
  • پروژه پست132 کیلوولت شماره 2 نیروگاه متمركز پارس جنوبي
  • پروژه پست400 کیلوولت شماره 3 نیروگاه متمرکز پارس جنوبی
  • پروژه پست 33 کیلوولت اختر-يوتيليتي 15 و 16
  • پروژه پست 230 کیلوولت نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه
  • پروژه پست 230 کیلوولت نیروگاه برق و بخار و توسعه دماوند
  • پروژه پست 400 کیلوولت نیروگاه دماوند