حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت

شركت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا (توسعه 3) به عنوان یکی از شرکت‌های سرآمد گروه مپنا و با استفاده حداکثری از قابلیت‌های طراحی مهندسی داخل کشور، بومی سازی ساخت قطعات در داخل، شناسایی و ارتقاء پیمانکاران برتر درون مرزی جهت مشارکت در زمینه اجرایی در حوزه‎های زیر فعال میباشد:

  پیمانکار EPC  جهت تامین برق با استفاده از تجهیزات ساخت گروه مپنا مانند:

 • توربین- ژنراتورهای گازی V94.2.5.A به ظرفیت 162 مگاوات در شرایط ایزو تحت لیسانس شرکتهای زیمنس آلمان و آنسالدو ایتالیا به همراه سیستمهای حفاظتی و کنترل مربوطه و کلیه سیستمهای جنبی آن؛
 • توربین- ژنراتورهای گازی  UGT25000 type Zorya به ظرفیت 25 مگاوات در شرایط ایزو تحت لیسانس شرکت زوریای اوکراین و ژومونت فرانسه( سازنده ژنراتور) به همراه سیستمهای حفاظتی و کنترل مربوطه و کلیه سیستمهای جنبی آن؛

   همچنین این توربینها به عنوان درایور کمپرسور های گاز( ساخت گروه مپنا) که درصنایع گاز و پتروشیمی کار برد دارد مورد استفاده قرار میگیرند؛

 • توربین- ژنراتورهای بخاری  E30-16-1*6.3 به ظرفیت 160 مگاوات در شرایط ایزو تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان و در قالب سیکل ترکیبی  به همراه سیستمهای حفاظتی و کنترل مربوطه و کلیه سیستمهای جنبی آن؛

     پیمانکار EPC جهت تامین بخار با استفاده از تجهیزات ساخت گروه مپنا مانند:

 • بویلر های بازیاب حرارتی به ظرفیت 50 تن بر ساعت تا 330 تن بر ساعت در شرایط ایزو و مطابق شرایط خروجی توربینهای گازی مشروح در بند های فوق تحت لیسانس شرکت دوسان کره جنوبی به همراه سیستمهای حفاظتی و کنترل مربوطه و کلیه سیستمهای جنبی آن؛
 • بویلر های کانونشنال به ظرفیت 20 تن بر ساعت تا 500 تن بر ساعت در شرایط ایزو تحت لیسانس شرکت دوسان کره جنوبی به همراه سیستمهای حفاظتی و کنترل مربوطه و کلیه سیستمهای جنبی آن

     پیمانکار EPC  برای تامین آب آشامیدنی با استفاده از تجهیزات ساخت گروه مپنا مانند:

 • واحد های آب شیرین کن نوع MED به ظرفیت 4500 تن برشبانه روز تا 9000 تن بر شبانه روز در شرایط ایزو با تکنولوژی بومی به همراه سیستمهای حفاظتی و کنترل مربوطه و کلیه سیستمهای جنبی آن؛

    تامین سیستمهای جنبی:

 • مانند هوای فشرده، واحد تولید نیتروژن، سیستم آشکار ساز و اطفاء حریق، سیستم گرمایش و سرمایش،جمع آوری و تصفیه فاضلاب، پستهای فشار قوی و ضعیف برق شامل پست هوایی و GIS، سیستمهای روشنایی، باتری شارژر و اینورتر، دیزل ژنراتور،  سیستم سوخت رسانی و ...