توسعه 3 و توسعه پایدار

توسعه 3 و توسعه پایدار

توسعه 3 و توسعه پایدار

به عنوان شرکتی که با ماموریت رفع مشکل کمبود برق کشور فعالیت خود را آغاز نمود، توسعه 3 از ابتدا خود در میان مردم و جامعه یافت و از ابتدا سعی این شرکت بر این مبنا استوار گردید که در داد و ستد با محیط اطراف خود اعتدال و موازنه را رعایت نماید. توسعه پایدار در شرکت توسعه 3 در دو محور اجتماعی و زیست محیطی انجام می‌گیرد که در زیر مختصری از موارد انجام شده ارائه شده است:

  • جذب حداکثری نیروی انسانی بومی محیط اطراف پروژه به منظور ایجاد اشتغال مستقیم
  • تأمین حداکثری مصالح و تجهیزات پروژه از محیط اطراف پروژه به منظور ایجاد اشتغال غیر مستقیم
  • ارائه خدمات آتش نشانی به محیط اطراف پروژه (در صورت نیاز) با استفاده از تجیزات و ماشین‌آلات آتش نشانی مستقر در سایت
  • ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به محیط اطراف پروژه (در صورت نیاز) با استفاده از تیم درمانی مستقر در سایت
  • برگزاری تورهای آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان در محل سایت
  • انجام خدمات آموزشی و فرهنگی در روز هوای پاک
  • درختکاری در محیط اطراف پروژه