توسعه 3 و توسعه پایدار

توسعه 3 و توسعه پایدار

توسعه 3 و توسعه پایدار

شرکت احداث و توسعه پروژه¬های ویژه مپنا(توسعه 3) به عنوان عضوی مسئول از جامعه علاوه بر اینکه تاثیرات و عواقب فعالیت های اجرایی و عملکرد خود را بر جامعه مدیریت می نماید، پایداری را پیش شرط دستیابی  به اهداف کسب و کار تلقی کرده و با درنظر گرفتن اهداف جهانی توسعه پایدار (اهداف مرتبط) و همسو با استراتژی های کلان خود و گروه مپنا، در این راستا گام برمی-دارد.
در این ارتباط علاوه بر به اشتراک‎گذاری تخصص با سایر صنایع، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای متقاضیان استخدام از فرهنگ‌ها، مذاهب و اقوام مختلف و استفاده کارآمد از انرژی و سایر منابع طبیعی، در فعالیت‌های متعدد بشردوستانه و خیریه به صورت داوطلبانه مشارکت می‌کند. 
از مصادیق جاری سازی رویکرد پایداری د رپروژه¬های سازمان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
پایداری اقتصادی، رفاه اجتماعی:
•جذب حداکثری نیروی انسانی بومی در محیط اطراف پروژه به منظور ایجاد اشتغال مستقیم
•تأمین حداکثری مصالح و تجهیزات پروژه از محیط اطراف پروژه به منظور ایجاد اشتغال غیر مستقیم
•ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به محیط اطراف پروژه (در صورت نیاز) با استفاده از تیم درمانی مستقر در سایت
•ارائه خدمات آتش نشانی به محیط اطراف پروژه (در صورت نیاز) با استفاده از تجیزات و ماشین‌آلات آتش نشانی مستقر در سایت
•برگزاری تورهای آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان در محل سایت
پایداری محیط زیست:
•انجام خدمات آموزشی و فرهنگی در روز هوای پاک
•درختکاری در محیط اطراف پروژه
•پیاده¬سازی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد14001:2015 ISO  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد  OHSAS18001:2007   و HSE -MS