سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

شركت احداث و توسعه پروژه‌هاي ویژه مپنا(توسعه3)، با اتکا به دانش روز ،سرمایه های انسانی کارآمد و بهره گیری از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات پایدار در راستای ماموریت و دست یابی به چشم انداز سازمانی خود گام برداشته و با پشتیبانی و توسعه این بستر به عنوان یک ضرورت استمرار و توسعه کسب و کار، با حفظ ارزشهای من تا ما،  حفظ امنيت اطلاعات (دسترس پذیری، یکپارچگی و محرمانگی) کليه طرف‌هاي ذينفع و دارايي‌های اطلاعاتی شرکت را بر عهده دارد.

این شرکت با در نظر گرفتن تغييرات محيطي و بهبود مستمر، سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013  را در محدوده  فراهم سازي سرويس هاي‌ICT‌ (شامل سخت افزار ، شبکه، نرم افزار و پشتيباني)  به کاربران داخلي ساختمان مرکزي مستقر نموده و اهداف کيفي تدوین شده در خط مشی مربوطه را طرح ریزی مي‌نمايد.