تاسیسات صنعتی و یوتیلیتی

تاسیسات صنعتی و یوتیلیتی

تاسیسات صنعتی و یوتیلیتی

احداث تاسیسات صنعتی و مجتمع‌های یوتیلیتی یکی از تخصص‌های کلیدی شرکت توسعه می‌باشد و این شرکت با احداث چندین مجتمع یوتیلیتی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (فاز یک، پتروشیمی مبین، فاز 15 و 16)، تجارب بسیار موفقی در حوزه‌های طراحی مهندسی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی این قبیل پروژه‌ها دارد.