نیروگاه ۴۶.۸ مگاواتی خارک

پروژه نیروگاه ۴۶.۸ مگاواتی خارک

نوع پروژه : نیروگاه های گازی

محل پروژه : استان بوشهر، جزیره خارک

کارفرما : شرکت نفت

پروژه خارک در جزیره خارک واقع شده است. محدوده کاری این پروژه انتقال ۲ واحد سه مگاواتی گازی راستون (تی بی ۵۰۰۰) از خارک به پالایشگاه گاز فراشبند (آغار/دالان) و نصب و راه‌اندازی آنها به منظور جایگزینی.جداسازی، جمع‌آوری، حمل دو دستگاه واحدهای ۴/۲۳ مگاواتی (فریم ۵) موجود در دالان و نصب و راه‌اندازی آنها در خارک می باشد.

ویژگی ها

۵۲.۸

ظرفیت تولید برق (MW)

۰

ظرفیت تولید بخار (T/H)

بهره‌برداری شده

وضعیت اجرا

۴

تعداد واحدهای برق

۱۰ ماه

مدت قرارداد

C

نوع قرارداد

۰

تعداد واحدهای بخار

۰

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه