تولید برق و بخار دماوند یوتیلیتی فاز های ۱۵ و ۱۶ یوتیلیتی فاز های ۱۵ و ۱۶ تولید برق و بخار دماوند یوتیلیتی فاز های ۱۵ و ۱۶
آب شیرین (متر مکعب در روز)
۲۴۰۰۰
اجرا شده
۷۲۰۰۰
در دست اجرا

ظرفیت تولید بخار (تن در ساعت)

۵۸۷۵
اجرا شده
۷۲۰
در دست اجرا
ظرفیت برق ایجاد شده (مگاوات)
۷۲۳۷
سنکرون شده
۴۹۱۲
در دست اجرا

حوزه های فعالیت

توسعه ۳ و توسعه پایدار

به عنوان شرکتی که با ماموریت رفع مشکل کمبود برق کشور فعالیت خود را آغاز نمود، توسعه ۳ از ابتدا خود در میان مردم و جامعه یافت و از ابتدا سعی این شرکت بر این مبنا استوار گردید که در داد و ستد با محیط اطراف خود اعتدال و موازنه را رعایت نماید. توسعه پایدار در شرکت توسعه ۳ در دو محور اجتماعی و زیست محیطی انجام می‌گیرد.

گواهی نامه ها و افتخارات در یک نگاه