نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب ۲ (کلاس F)

نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب ۲ (کلاس F)

نوع پروژه : نیروگاه های سیکل ترکیبی

محل پروژه : استان اصفهان

کارفرما : شرکت فولاد مبارکه اصفهان

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جنوب ۲، در استان اصفهان و از نوع سیکل ترکیبی و با ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات در شرایط ایزو مشتمل بر دو واحد توربین ژنراتور بخش گاز، هر یک به ظرفیت ۳۰۷ مگا وات در شرایط ایزو به همراه دو دستگاه بویلر بازیاب حرارت و یک واحد توربین ژنراتور بخش بخار به ظرفیت ۳۰۰ مگا وات در شرایط ایزو با سیستم خنک کن ACC می باشد.

ویژگی ها

۹۱۴

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

۱

تعداد واحدهای بخار

۲ واحد گازی (یک بلوک سیکل ترکیبی)

تعداد واحدهای برق

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

در دست اجرا

وضعیت اجرا

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه