پروژه یوتیلیتی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

پروژه یوتیلیتی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

نوع پروژه : تاسیسات صنعتی و یوتیلیتی

محل پروژه : منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی، عسلویه

کارفرما : شرکت سپانیر

پروژه یوتیلیتی ۱۶&15 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس- عسلویه واقع شده است. محدوده کاری پروژه مهندسی، خرید، کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی بخش یوتیلیتی پروژه فازهای ۱۵ و ۱۶که حوزه کاری اصلی شرکت مپنا عبارت است از شش واحد بویلر با سوخت گاز هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ تن در ساعت، سیستم Cooling، سیستم تولید هوای ابزار دقیق و نیتروژن، سیستم‌های تامین آب آتش‌نشانی، آب دمین، آب شیرین، آب آشامیدنی و آب دریا، دیزل ژنراتور اضطراری و سیستم‌های برقی می باشد.

ویژگی ها

ظرفیت تولید برق (MW)

۹۶۰

ظرفیت تولید بخار (T/H)

بهره‌برداری شده

وضعیت اجرا

تعداد واحدهای برق

۳۶.۵ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

۶

تعداد واحدهای بخار

۱۲ واحد از تاسیسات جانبی پالایشگاه

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه