پروژه نیروگاه گازی آبادان

پروژه نیروگاه گازی آبادان

نوع پروژه : نیروگاه های گازی

محل پروژه : استان خوزستان، آبادان

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

پروژه آبادان در آبادان واقع شده است. محدوده کاری این پروژه شامل مهندسی، خرید، کارهای ساختمانی، نصب و راه‌اندازی ۴ واحد تولید برق هر یک به ظرفیت ۱۲۳.۴ مگاوات نوع Frame 9 ، پست ۲۳۰ کیلوولت و سیستم کنترل Numeric می باشد.

ویژگی ها

۴۹۳.۶

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

بهره‌برداری شده

وضعیت اجرا

۴

تعداد واحدهای برق

۲۴ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

تعداد واحدهای بخار

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه