پروژه نیروگاه ۹۴۲ مگاواتی جنوب اصفهان

پروژه نیروگاه ۹۴۲ مگاواتی جنوب اصفهان

نوع پروژه : نیروگاه های گازی

محل پروژه : کیلومتر ۷۰ اصفهان-بروجن، جنب پست فشار قوی چهل‌ستون

کارفرما : شرکت نیروگاه جنوب اصفهان

پروژه جنوب اصفهان در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار در جاده مبارکه اصفهان واقع شده است. محدوده کاری این پروژه احداث شش واحد گازی به ظرفیت هر واحد MW 159 در شرایط ISO از نوع توربینهای V94.2 و پست ۴۰۰ کیلوولت بوده و سوخت آن گاز و گازوییل میباشد.

ویژگی ها

۹۵۴

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

بهره‌برداری شده

وضعیت اجرا

۶

تعداد واحدهای برق

۲۷ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

تعداد واحدهای بخار

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه