​پست ۴۰۰ کیلوولت پروژه دماوند

​​پست ۴۰۰ کیلوولت پروژه دماوند

نوع پروژه : پست AIS/GIS

محل پروژه : عسلویه-منطقه ویژه اقتصادی پارس

کارفرما : شرکت پتروشیمی دماوند

این پروژه در قالب الحاقیه ۶ از قرارداد پروژه برق و بخار دماوند تعریف شده است و شامل طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، حمل به سایت، انجام فعالیت‏های ساختمانی، نصب و تست و راه‏اندازی پست GIS با سطح ولتاژ ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت جهت بهره‏برداری تجاری و اتصال نیروگاه به شبکه سراسری است.

ویژگی ها

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

تعداد واحدهای بخار

تعداد واحدهای برق

۱۸ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

در دست اجرا

وضعیت اجرا

پست ۴۰۰/۲۳۰کیلوولت GIS

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه