بازدید شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت نیرو تراز پی ریز از توانایی های گروه مپنا
مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، با هدف گسترش روابط و توسعه همکاری‌ها از کارخانجات گروه مپنا بازدید کردند.
در این دیدار که روز چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ صورت گرفت، ابتدا فعالیت‌ها، حوزه‌های کاری و توانمندی‌های گروه مپنا در حوزه‌های مختلف کسب و کار تشریح شد.
در ادامه، مدعوین به ریاستِ “محسن بازارنوی”، با همراهی جمعی از مدیران ارشد مپنا از بخش‌های مختلفِ سالن‌های تولید کارخانجات شرکت‌های مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) و توربین مپنا (توگا) بازدید کردند و از نزدیک با بخشی از دستاوردها و توانمندی‌های گروه به ویژه در زمینه ساخت داخل توربین‌های کلاس E و F آشنا شدند.
شایان ذکر است، کارفرمای پروژه نیروگاه سیکل ‌ترکیبی اندیمشک ۳، شرکت نیرو تراز پی ریز ، تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور است.
پروژه نیروگاه اندیمشک ۳، احداث یک بلوک نیروگاه با ظرفیت نامی ۵۴۶ مگاوات در شرایط ایزو به صورت سیکل ترکیبی با استفاده از واحدهای گازی کلاس E از نوع MGT-70(3)، شامل دو واحد توربین ژنراتور بخش گاز، دو دستگاه بویلر بازیاب حرارت، یک واحد توربین ژنراتور بخش بخار با سیستم خنک کن ACC و بصوت EPCF میباشد که توسط کنسرسیومی متشکل از گروه مپنا، شرکت مپنا بین‌الملل و شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا توسعه ۳ است و شرکت‌ مپنا توسعه ۳ به نمایندگی از گروه مپنا، به عنوان پیمانکار اصلی پروژه نیروگاه اندیمشک است .