تقدیرHSE اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان از پروژه مکران

به مناسبت روز هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی، پروژه مکران شرکت توسعه ۳ از سوی مدیر کل اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت. شرکت توسعه ۳ همواره تلاش می کند تا با نهادینه کردن فرهنگ HSE در پروژه ها در حفظ سلامت افراد و حفاظت از محیط زیست گامهای موثری بردارد.​​