یک دهه عملکرد بدون حادثه

شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (مپنا توسعه ۳) موفق گردید یک دهه عملکرد بدون حادثه منجر به فوت را در گروه مپنا ثبت نماید.
برای رسیدن به این مهم ، همه سازمان با تعهد به حفظ سلامت کارکنان و افزایش فرهنگ ایمنی با رعایت قوانین طلایی HSE مپنا توسعه ۳ ، همراهی نموده و حمایتهای مدیریت سازمان راهگشای مسیر تعالی در زمینه HSE بوده است.
شرکت توسعه ۳ همانند گذشته در صیانت از کارکنان، ذینفعان، پیمانکاران و جامعه خود را مسوول دانسته و تلاش می کند تا سهم موثری در ارتقاء فرهنگ HSE در عرصه صنعت کشور داشته باشد.​​