برگزاری جلسه آشنایی با کارفرمای محترم پروژه اندیمشک ۳

با عنایت به امضا قرارداد اندیمشک ۳ با شرکت نیروگاهی نیرو تراز پی ریز در تاریخ ۲۵ آذر ماه با گروه مپنا و ابلاغ مسئولیت اجرای این پروژه به شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا توسعه ۳ ، جلسه ای با حضور کارفرمای محترم جناب آقای مهندس رضوی ، مشاور کارفرما (شرکت مشاور نیرو ) جناب آقای مهندس روهینا و همکاران محترم بخش بازاریابی و فروش بخش برق مپنا در شرکت برگزار و ضمن آشنایی و معرفی توانامندیها و سوابق اجرایی شرکت، طرفین تصمیمات اولیه جهت تسریع در شروع کار پروژه اتخاذ نمودند .