تمدید گواهینامه‏ های رتبه بندی شرکتها توسط سازمان مدیریت صنعتی

شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (مپنا توسعه ۳) در مهر ماه ۱۳۹۷ موفق به تمدید گواهینامه‏های ذیل گردید:
اخذ رتبه B+ در حوزه فعالیت­های نیروگاهی در رتبه بندی شرکت­های مهندسی، تدارک و ساخت سازمان مدیریت صنعتی
اخذ رتبه B در حوزه فعالیت­های نفت، گاز و پتروشیمی در رتبه بندی شرکت­های مهندسی، تدارک و ساخت سازمان مدیریت صنعتی