بتن ‏ریزی بخش اول فونداسیون‏های توربین واحدهای گازی کلاس اف مپنا در نیروگاه بندر عباس

بتن ریزی فونداسیون توربین و ژنراتور واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه بندرعباس به عنوان نخستین پروژه واحدهای کلاس F در گروه مپنا، توسط شرکت احداث و توسعه پروژه‎های ویژه مپنا (توسعه ۳)، روزهای دوشنبه مورخ ۰۱ آبان ماه و چهارشنبه مورخ ۰۳ آبان ماه با موفقیت انجام شد.
نیروگاه بندر عباس (کلاس F)
نیروگاه بندر عباس، کیلومتر ۲۰ جاده بندرعباس به اسکله شهید رجایی در مجاورت نیروگاه بخار بندرعباس واقع شده است. این نیروگاه بعنوان اولین ساختگاه از مجموعه تفاهم‎نامه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه‎های کلاسF ، فی مابین گروه مپنا و شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی بوده و شامل دو واحد گازی از نوع توربینهای کلاس F به ظرفیت ۳۰۷ مگاوات (در شرایط ایزو)، دو بویلر بازیافت حرارتی به همراه یک واحد بخار به ظرفیت حدودی ۲۹۲مگاوات با سیستم خنک کن یکبار گذر است.
بتن ریزی هر یک از فونداسیون های توربین و ژنراتور این نوع نیروگاهها، معادل ۸۴۰ متر مکعب بتن مسلح است که بر اساس روش اجرایی آن، در دو مرحله ۶۲۰ متر مکعبی (توربین و بخش اول ژنراتور) و ۲۲۰ متر مکعبی (بخش دوم ژنراتور) اجرا می شود.
کارفرمای پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مشاور کارفرما نیز شرکت مهندسی قدس نیرو است.

​​