ارتقاء گواهینامه‏ های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)


صدور گواهینامه‏های ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015، اخذ گواهینامه مجدد HSE-MS و تمدید گواهی‌نامه‌ OHSAS 18001:2007، شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه ۳) در مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ توسط موسسه TUV NORD انجام گردید.