معرفی دانشکاران برتر دوره تابستان ۱۳۹۷

دانشکاران برتر دوره تابستان ۱۳۹۷ که دروس آموخته آنها در کار گروه مدیریت دانش مورد تائید قرار گرفته و امتیاز B را کسب نموده است، معرفی می‏گردند.

امتیاز
عنوان درس آموخته
دانشکار برتر
B
نصب ساپورت‏های توربین و ژنراتور کلاس F
حسین اردکانی
B
فرآیند ثبت، ارسال، اخذ و مشاهدۀ رسیدهای نامه‌های صادره، در دبیرخانه
سعید کیا