تمدید گواهینامه

تمدید گواهی‌نامه‌هایISO 9001:2008 ، OHSAS 18001:2007 ، ISO 14001:2004 و HSE-MS شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه ۳) در مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ توسط موسسه TUV NORD انجام گردید.