ابلاغ تحویل دائم پروژه سیکل ترکیبی گناوه و دریافت لوح تقدیر

تحویل دائم پروژه سیکل ترکیبی گناوه در تاریخ ۹۶/۰۵/۲۵ ابلاغ گردید. این موفقیت خدمت تمامی پرسنل شرکت، به ویژه تیم پروژه گناوه تبریک عرض میگردد.