تقدیر و تشکر به مناسبت هفت مهر ماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی

همانند سالیان گذشته در روز هفتم مهرماه مصادف با روز ملی آتش نشانی و ایمنی به پاس زحمات پرسنل ایمنی و آتش نشانی شرکت مپنا توسعه ۳ در کلیه کارگاه های مراسمی با حضور معاونت اجرایی، مدیران پروژه و سرپرستان کارگاه برگزار گردید که در آن مراسم از کلیه پرسنل ایمنی و آتش نشانی و کارگران منتخب تقدیر و تشکر گردید و به پاس زحمات بیدریغشان به رسم یادبود هدیه ای از طرف شرکت توسعه ۳ به ایشان تقدیم گردید.