تمدید گواهی‌نامه‌هایISO 9001:2008 ، ISO 45001:2018

تمدید گواهی‌نامه‌هایISO 9001:2008 ، ISO 45001:2018 ، ISO 14001:2015و HSE-MS  شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه ۳) در مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۱ توسط موسسه TUV AUSTRIA انجام گردید.