اخذ گواهی نامه رضایت مشتریان

شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا توسعه ۳ در راستای افزایش مشتری مداری با توجه به اهمیت موضوع و توصیه مدیریت ارشد سازمان، اقدام به استقرار استاندارد مربوطه نموده و در تاریخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۱ موفق به دریافت گواهی نامه ارزیابی رضایت مشتریان ISO 10004:2018 از جانب موسسه TUV AUSTRIA گردید.