اخذ گواهینامه تایید صلاحیت طرح و ساخت صنعتی از سازمان برنامه و بودجه کشور

بدین وسیله به اطلاع می رساند پس از اخذ گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری و احراز مشاوره، شرکت مپنا توسعه ۳ موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید.