اخذ گواهینامه عدم وجود حادثه منجر به فوت در توسعه ۳

شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (مپنا توسعه ۳) به عنوان پیمانکار EPC در طول فعالیت در پروژه های خاتمه یافته و در حال انجام، به مدت ۱۱ سال،  موفق به اخذ گواهینامه عدم وجود حادثه منجر به فوت با ۳۶.۷۲۴.۷۲۵ نفر ساعت کارکرد از شرکت TUV Australia شد.