سیکل ترکیبی المهدی

نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی (کلاس F)

نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی (کلاس F)

نوع پروژه : نیروگاه های سیکل ترکیبی

محل پروژه : استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کیلومتر ۲۶ غربی

کارفرما : شرکت آلومینیوم المهدی

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی که شامل یک بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت نامی ۵۴۶ مگاوات در شرایط ایزو، مشتمل بر دو واحد توربین ژنراتور بخش گاز  MGT-70  هر یک به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات در شرایط ایزو، دو دستگاه بویلر بازیاب حرارت، یک واحد توربین ژنراتور بخش بخار به ظرفیت ۱۸۰ مگاوات در شرایط ایزو با سیستم خنک کن ACC می باشد. محل اجرای پروژه واقع در استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کیلومتر ۲۶ غربی در  محل مجتمع آلومینیوم المهدی است.

ویژگی ها

۵۴۶

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

۱

تعداد واحدهای بخار

تعداد واحدهای برق

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

در دست اجرا

وضعیت اجرا

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه