نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی آفتاب شرق

نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه

نوع پروژه : نیروگاه های خورشیدی

محل پروژه : استان اصفهان​، کیلومتر ۱۵ جاده کوهپایه به اصفهان​

کارفرما : شرکت صناپ

پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاوتی فولاد مبارکه شامل انجام خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب، تست، راه اندازی و بهره برداری نیروگاه خورشیدی بهمراه پست افزاینده ۳۳/۶۳KV AIS  به همراه دو ترانس قدرت به ظرفیت ۸۰ MVA، احداث پست افزاینده نیروگاه با ولتاژ ۳۳/۴۰۰ KV AIS، احداث پست ۴۰۰Kv هاتف ۲( پست سوئیچینگ (AIS، احداث خطوط انتقال ۶۳Kv  و ۴۰۰Kv در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ هکتار واقع در کیلومتر ۱۵ جاده کوهپایه به اصفهان​

ویژگی ها

۶۰۰

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

تعداد واحدهای بخار

۵ زون

تعداد واحدهای برق

۴۲ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

در دست اجرا

وضعیت اجرا

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه