آب شیرین کن مکران

پروژه آب شیرین کن مکران

نیروگاه سیکل ترکیبی المهدی (کلاس F)

نوع پروژه : تولید آب

محل پروژه : چابهار – منطقه رمین

کارفرما : شرکت آب نیروی مکران

تایید طراحی پایه ، انجام مهندسی، احداث، تامین تجهیزات، نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی و تست کارائی تاسیسات آب شیرین کن با ظرفیت ۴۸ هزار مترمکعب در شبانه روز و کلیدخانه ۲۲۰kv/20kv

ویژگی ها

ظرفیت تولید برق (MW)

۴۸۰۰۰

ظرفیت تولید آب (M3/Day)

تعداد واحدهای بخار

تعداد واحدهای برق

۲۴ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

در دست اجرا

وضعیت اجرا

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه