توسعه برق و بخار دماوند

پروژه توسعه برق و بخار دماوند

نوع پروژه : تولید برق و بخار

محل پروژه : عسلویه-پارس

کارفرما:شرکت پتروشیمی دماوند

پروژه توسعه برق و بخار دماوند در فاز دوم مجتمع‎های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس – عسلویه واقع شده است . محدوده این پروژه شامل طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات، حمل به کارگاه، انجام فعالیت های ساختمانی ، نصب و تست و راه اندازی ۲ واحد توربین ژنراتور هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در شرایط ایزو به همراه مشترکات مورد نیاز می باشد.

ویژگی ها

۳۲۴

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

تحویل دائم شد

وضعیت اجرا

۲

تعداد واحدهای برق

۴۰

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

تعداد واحدهای بخار

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه