پروژه یوتیلیتی پتروشیمی مبین

پروژه یوتیلیتی پتروشیمی مبین

نوع پروژه : تاسیسات صنعتی و یوتیلیتی

محل پروژه : استان بوشهر، منطقه ویژه پارس جنوبی

کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین

پروژه برق و بخار مبین در منطقه ویژه پارس جنوبی- عسلویه واقع شده است. محدوده کاری این مهندسی، خرید، کارهای ساختمانی، نصب و راه‌اندازی ۶ واحد گازی تولید برق هر یک به ظرفیت ۱۲۳ مگاوات (جمعا ۷۳۸ مگاوات)، پست GIS با ظرفیت ۱۳۲ کیلوولت، ۶ واحد بویلر بازیاب هر یک به ظرفیت ۳۳۰ تن در ساعت، ۳ واحد بویلر کمکی به ظرفیت ۷۵ تن در ساعت  ( جمعا به ظرفیت ۲۲۰۵ تن در ساعت) می باشد.

ویژگی ها

۷۳۸

ظرفیت تولید برق (MW)

۱۹۸۰+۲۲۵

ظرفیت تولید بخار (T/H)

بهره‌برداری شده

وضعیت اجرا

۶ واحد بویلر اصلی + ۳ واحد بویلر کمکی

تعداد واحدهای بخار

تعداد واحدهای برق

۲۷ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه