پروژه تولید برق و بخار پتروشیمی فجر ۲

پروژه تولید برق و بخار پتروشیمی فجر ۲

نوع پروژه : تولید برق و بخار

محل پروژه : ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی

کارفرما: پتروشیمی فجر

پروژه فجر II در زمینی به مساحت ۷.۴ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۲ واقع شده است. محدوده کاری این پروژه احداث ۴ واحد گازی هر یک به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات در شرایط ایزو(جمعا به ظرفیت ۶۴۸ مگاوات) بهمراه پست GIS بصورت Indoor با طراحی باس بار دوبل و ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت و بخش بخار آن شامل ۲ واحد بویلر بازیافت (HRSG) هریک به ظرفیت ۳۱۰ تن بخار و یک واحد بویلر کمکی به ظرفیت ۱۶۵ تن (جمعا به ظرفیت ۷۸۵ تن) می باشد.

ویژگی ها

۶۴۸

ظرفیت تولید برق (MW)

۶۲۰+۱۶۵

ظرفیت تولید بخار (T/H)

بهره‌برداری شده

وضعیت اجرا

تعداد واحدهای بخار

۴

تعداد واحدهای برق

۳۲ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

۲ واحد بویلر بازیاب + ۱ واحد کمکی

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه