پروژه نیروگاه گازی متمرکز پارس جنوبی

پروژه نیروگاه گازی متمرکز پارس جنوبی

نوع پروژه :نیروگاه های گازی

محل پروژه : منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی، عسلویه

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

پروژه متمرکز در زمینی به مساحت ۲۸ هکتار در منطقه ویژه پارس جنوبی- عسلویه واقع شده است. محدوده کاری پروژه شامل مهندسی، خرید، کار‌های ساختمانی، نصب و راه اندازی ۶ واحد تولید برق هر یک به ظرفیت ۱۵۷ مگاوات (جمعا ۹۴۲ مگاوات) و پست GIS 132کیلو ولت می باشد.

ویژگی ها

۹۴۲

ظرفیت تولید برق (MW)

ظرفیت تولید بخار (T/H)

بهره‌برداری شده

وضعیت اجرا

تعداد واحدهای بخار

۶

تعداد واحدهای برق

۲۴ ماه

مدت قرارداد

EPC

نوع قرارداد

سایر واحدها

محل پروژه روی نقشه