سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدیریت سیستم ها و کیفیت فراگیر شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا ( توسعه ۳) در راستای اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود و استقرار اثربخش و بهینه سیستم‌های مدیریتی و تعالی تشکیل شده است. در این خصوص این واحد با تدوین ، بازنگری و پایش اهداف و استراتژی ها، کنترل و پایش رضایت و شکایت مشتریان ، نظارت و کنترل بر فرآیندهای HSE و کنترل کیفیت ، تجزیه و تحلیل عملکرد فرایندها و تعیین پروژه ها ی بهبود در مسیر تعالی گامهای موثری را برداشته است.
محدوده سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توسعه ۳ عبارت است از فعالیت‌های مهندسی، تأمین تجهیزات و اجراء (EPC: Engineering- Procurement – Contraction ) نیروگاه‌ها و پروژه‌های صنعتی و تأسیسات جانبی (Utility) با استفاده از تأمین کنندگان داخلی و خارجی، شرکت توسعه ۳ از سال ۱۳۸۶ به عنوان شرکت مستقل شروع به فعالیت نموده و در همان سال موفق به اخذ گواهی‎نامه IMS ( ISO9001 – ISO 14001-OHSAS18001) گردید. همچنین در سال ۱۳۸۸ اولین شرکت دریافت کننده گواهینامه HSE-MS در گروه مپنا بوده و در سال ۱۳۹۰ گواهینامه ISO –IEC27001-2005 در خصوص امنیت اطلاعات شرکت توسعه ۳ را اخذ نمود.
مسیر تعالی :
شرکت توسعه ۳ پس از فعالیت مستقل از سال ۱۳۸۶ حرکت در مسیر تعالی را از سال ۱۳۸۷ آغاز نمود. در این راستا به منظور استقرار و بکارگیری مدل تعالی EFQM، جهت حضور در فرآیند ارزیابی جایزه ملی بهره‎وری و تعالی سازمانی نمود. پس از ارزیابی انجام شده توسط ارزیابان جایزه، به راحتی موفق به اخذ گواهی‎نامه تعهد به تعالی در سال ۱۳۸۸ گردید.
در سال ۱۳۹۰ در ادامه مسیر تعالی، با توجه به بلوغ سازمانی و تجربیات مدیران و کارشناسان در این مسیر موفق به اخذ تقدیر نامه ۲ ستاره گردید.