اطلاعیه رسمی استخدام

نظر به اینکه، اخیراً مشاهده گردیده است، برخی افراد سودجو، با انتشار آگهی‌های واهی، مدعی استخدام یا اشتغال متقاضیان کار در گروه مپنا شده‌ و با سوء استفاده از نام این گروه باعث فریب برخی اشخاص شده‌اند لذا به این وسیله، به آگاهی عموم می‌رساند، شرکت گروه مپنا اطلاع رسانی جهت استخدام متقاضیان واجد شرایط برای فرصت‌های شغلی موجود خود را صرفا از طریق مجاری رسمی اطلاع‌ رسانی شناخته شده شامل وب‌ سایت این گروه به آدرس www.mapnagroup.com و وب سایت شرکت توسعه ۳ به آدرس www.mapnamd3.com و یا انتشار آگهی رسمی در روزنامه‌های سراسری معتبر و کثیرالانتشار به انجام می‌رساند. بدیهی است، گروه مپنا ضمن اعلام هشدار به افراد سودجو، هرگونه سوء استفاده از نام و نشان تجاری این گروه را از مبادی قانونی ذی‌صلاح پیگیری خواهد نمود.

۱اطلاعات شخصی
۲ اطلاعات تحصیلی
۳سوابق کاری
۴دوره های آموزشی
۵تالیفات علمی و اموزشی
۶ثبت نهایی

آخرین مدرک تحصیلی