ارزیابی پروژه طرح توسعه دماوند بر اساس مدل بهبود کیفیت نیروگاه مپنا

ارزیابی پروژه طرح توسعه دماوند بر اساس مدل بهبود کیفیت نیروگاه مپنا در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ با حضور ارزیابان گروه مپنا، همکاران واحد سیستمها و کیفیت فراگیر و مدیر پروژه در محل سایت دماوند انجام شد.
تاکنون پروژه های سیکل ترکیبی گناوه، برق و بخار دماوند و طرح توسعه دماوند بر اساس مدل بهبود کیفیت نیروگاه ارزیابی شده‏اند و نکات قابل بهبود ارائه شده از سوی ارزیابان مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.